Privacy verklaring

Wettelijke bepalingen:

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Riet Ruijlof, gevestigd te Hellevoetsluis.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Stichting Riet Ruijlof kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Riet Ruijlof en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Stichting Riet Ruijlof verstrekt. Stichting Riet Ruijlof kan in het contactformulier op de website www.strr.nl de volgende persoonsgegevens verwerken: Voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en uw e-mailadres.

Toegang tot de website:

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen. De foto's en video's op deze website zijn vrij toegankelijk voor u als bezoeker voor eigen gebruik. Wanneer u aan onze evenementen deelneemt, geeft u de organisatie toestemming om beelden (foto en video) waar u of uw familie opstaat te gebruiken voor plaatsing op onze website en communicatiedoeleinden.   


Waarom Stichting Riet Ruijlof uw gegevens nodig heeft:

Stichting Riet Ruijlof verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail, per post of telefonisch te kunnen benaderen, nadat u daarom heeft gevraagd t.b.v. bijvoorbeeld informatie- en/of vrijwilligerswerk voor de evenementen die de stichting organiseert.

 

Toestemming:

Als u ons contactformulier gebruikt, geeft u aan dat Stichting Riet Ruijlof uw gegevens mag opslaan en voor de doelstellingen mag gebruiken zoals hierboven aangegeven.

 

Hoe lang Stichting Riet Ruijlof uw gegevens bewaart:

Stichting Riet Ruijlof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenstemming met u tot stand komt. Is er wel overeenstemming, dan zal Stichting Riet Ruijlof zich houden aan de wettelijke verplichtingen, tenzij acties van u eerdere vernietiging rechtvaardigen.

 

Delen met anderen:

Stichting Riet Ruijlof verstrekt uw persoonsgegevens aan derden alléén met uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


In kaart brengen van uw websitebezoek:

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Riet Ruijlof gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Cookies:

Om goed te functioneren maakt deze site gebruik van cookies. Deze cookies worden meegestuurd met de verscheidene pagina's die u bezoekt en worden op de harde schijf van uw computer opgeslagen. Het gebruik van cookies zorgt ervoor dat instellingen en voorkeuren onthouden kunnen worden en dat u een prettige gebruikservaring heeft. Desgewenst kunt u deze cookies zelf beheren via uw browser, zie voor uitleg het artikel 'cookies instellen in uw browser'. Wees u ervan bewust dat het aanpassen van de cookie-instellingen het functioneren van deze site kan beïnvloeden.

 

Google Analytics:

Stichting Riet Ruijlof maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stichting Riet Ruijlof te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Riet Ruijlof heeft hier geen invloed op.  Stichting Riet Ruijlof heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Riet Ruijlof verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens opvragen, inzien, aanpassen en/of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens, digitaal op te vragen (Recht op dataportabiliteit), in te zien, te vragen om dit te corrigeren of te verwijderen (= Wet op Vergetelheid). U kunt een verzoek tot ontvangst van uw digitale gegevens en verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@strr.nl. Stichting Riet Ruijlof zal zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging:

Stichting Riet Ruijlof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor de beveiliging van uw gegevens maakt Stichting Riet Ruijlof gebruik van encryptie. De website van Stichting Riet Ruijlof maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Riet Ruijlof verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Riet Ruijlof op via info@strr.nl

Verantwoordelijkheden:

Stichting Riet Ruijlof is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

Stichting Riet Ruijlof is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

Stichting Riet Ruijlof is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen Stichting Riet Ruijlof als gevolg hiervan.

Indien Stichting Riet Ruijlof betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Aansprakelijkheid:

Stichting Riet Ruijlof en haar medewerkers kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens die plaatsvonden zonder onze toestemming.

 

Klachten:

Indien u gegronde redenen daartoe heeft, heeft u het recht bij de Autoriteit Persoonsgegevens uw klacht in te dienen over de manier waarop Stichting Riet Ruijlof met uw gegevens omgaat. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klachten te behandelen.
Bestuur Stichting Riet Ruijlof.